ENGLISH   | CASTELLÀ  
Inici PERVOSA
  Serv. Auxiliars:  Servei de Prevenció Propi | Oficina Tècnica

A part dels serveis de perforació, voladura y maquinària minera, PERVOSA posa a disposició dels seus clients treballs de control de bàscula, operaris de laboratòri, neteja d'oficines, etc.
En els nostres treballs, oferim un soport tècnic i de asesorament especial a la Direcció Facultativa de la explotació: gestió de la documentació de voladura, sismogrames, perfilómetres, topografía, oficina tècnica, projectes de voladura tipo, etc.

Serveis de Prevenció Propi
PERVOSA a més disposa de un Servei de Prevenció Propi amb les modalitats preventives de seguretat laboral, higiene industrial i ergonomía y psicosociología, format por tècnicos superiors y bàsics en prevenció de riscos laborals.

Oficina Tècnica
Servei de asesoria tècnica minera.Projectos de Voladura Tipo.Tramitació de Permisos.Titularidad Expl.Perfilometría.Medició Soroll/Polç

Serveis Auxiliars

Inici | Contacte | Qui som | Condicions generals | Disseny Web