ENGLISH   | CASTELLÀ  
Inici PERVOSA


AVÍS LEGAL I DADES DE L'EMPRESA

Per compliment amb la lley establerta 34/2002, del 11 de Juliol , de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic a continuació s'indiquen les dades de la informació general d'aquesta pàgina web:

Nom de l'empresa:Perforaciones y Voladuras, S.A.
Direcció:
C/Ferran de Casablanca, 16-18
Codi Postal: 08243 Manresa
Tel.: 93 878 79 20
Fax: 93 878 79 22
pervosa@pervosa.com

Objecte

Aquestes condicions generals (a partir d'ara, les "Condicions Generals") regularan el ús de tots els serveis d'aquest lloc web ( a partir d'ara "el Portal") que la companyia PERVOSA. amb domicili C/Ferran de Casablanca, 16-18

08243 Manresa ( BCN )(a partir d'ara,"L'empresa") posa a la disposició dels usuaris d'Internet. Per la mera utilització del Portal, els usuaris expresaran l'aceptació y sense reserva de les mateixes, les quals podran ser modificades per l'Empresa en qualsevol moment. Els usuaris es veuràn així mateix sotmesos a totes aquelles condicions particulars,avisos o reglaments d'instruccions que es posin al seu coneixement, en relació als continguts o serveis concrets, que es contemplen amb lo previst en aquestes Condicions Generals quan no s'opossin a elles.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT SOBRE LA INFORMACIÓ GRÀFICA DISPONIBLE EN EL PORTAL

Tota la documentació gràfica incluïda en aquesta pàgina web referent a les diferentes activitats i serveis, es merament orientativa i esta sotmesa a posibles canvis, exigits per la evolució tècnica d'els projectes i de l'execució. EN CAP CAS AQUESTA INFORMACIÓ CONSTITUEIX DOCUMENT CONTRACTUAL.

UTILITZACIÓ DEL PORTAL Y DE ELS SERVEIS PER ELS USUARIS

Exceptuant el cas que s'hagin obtingut previament i expresa autorització especificament otorgada al efecte per part de l'empresa, els usuaris s'abstendràn d'obtenir o de intentar obtenir qualsevol espècie de contingut, ja sigui text,gràfics,dibuixos,arxius de só,imatges o fotografies,vídeos,software i en general qualsevol clase de material accesible a través del Portal o dels serveis utilitzats per ells, per medis diferents dels que s'hagin posat a la seva disposició o dels que s'emplein habitualment a aquest efecte en Internet.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT DELS CONTINGUTS

L'empresa no es en cap cas responsable,ni de forma directa o subsidiària, de cap contingut,informació,comunicació,opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui el seu origen en l'usuari o qualsevol persona o entitat que es comuniqui,difundi,transmeti o exibeixi a través d'aquest Portal.

PROPIETAT INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Tots els continguts, aixì com els noms,logos, marques i bases de dades accesibles en les pàgines web del Portal estan subjectes a drets de propietat industrial e intelectual de l'empresa o tercers titulars dels mateixos. En cap cas el accès a les pàgines web del Portal implica algún tipus de renuncia,transmisió o cesar totalment o parcialment els drets mencionats,ni concern cap dret d'utilització,alteració,explotació,reprodució,distribució o comunicació pública sobre els continguts o bens de propietat industrial sense la prèvia i expresa autorització específicament otorgada al efecte mencionat per part de l'empresa o del tercer titular dels drets,excepte els drets de visualitzar y de realitzar còpies per l'ús personal i exclusiu de l'usuari,els quals deuràn exercir sempre conformes als principis de la bona fe i legislació aplicable.

PROTECCIÓ DE DADES

Mitjançant el present Avís Legal i d'acord amb lo que estableix la Lley Orgánica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal,l'empresa avisa als usuaris de la seva política de protecció de dades, per a que aquests determinin lliurament i voluntariament si desitjen facilitar les dades personals que pugin requerir en ocasiones de la suscripció o alta en alguns dels serveis oferts. Excepte en els camps que s'indiquin el contrari, les respostes a les preguntes sobre les dades personals son voluntàries. Les dades personales recollides seran tractades de forma secreta i confidencial i la seva recollida té com a finalitat la gestió i prestació dels serveis oferits per la Empresa en el Portal en cada moment. Els usuaris acepten que les dades personals facilitades pugin ser objecte de tractament en fitxers automatitzats titularitat i responsabilitat de l'Empresa. Els usuaris poden exercir el seu dret d'accès, rectificació,cancelació i oposició a: C/Ferran de Casablanca, 16-19, 08243 MANRESA.

LLEY APLICABLE I FUR

Aquestes Condicions Generals es rigeixen per la lley espanyola. Per qualsevol controvèrsia que pugi derivarse de l'aplicació dels serveis o interpretació o aplicació de les Condicions Generals,l'Empresa i dels usuaris, amb renuncia expresa al seu fur propi, se sotmeten al dels Jutjats i Tribunals de Manresa.


Perforaciones y Voladuras, SA

Inici | Contacte | Qui som | Condicions generals | Disseny Web